CREATIVE CONTENT

CREATIVE CONTENT

Creative Content คือการนำเสนอข้อความสำคัญหรือจุดขายของแบรนด์ในรูปแบบและเนื้อหาที่น่าสนใจ แปลกใหม่ อย่างไรก็ตาม ยังหมายถึงการหาหนทางใหม่ๆ เพื่อบอกเล่าเรื่องราวเหล่านั้นด้วย หากแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียช่องทางใหม่ได้รับความนิยม พวกเขาจะช่วยตัดสินว่านี่เป็นเส้นทางที่ถูกต้องสำหรับแบรนด์ของคุณหรือไม่ และหากเป็นเช่นนั้น วิธีที่ดีที่สุดในการดึงดูดความสนใจจากการบริโภคก็คือ เนื้อหาที่สร้างสรรค์ที่ทำให้ผู้ชมไม่รู้สึกเป็นปรปักษ์หรือรู้สึกกดดันให้ซื้อผลิตภัณฑ์หรือใช้บริการ

WHY YOU NEED A CREATIVE PRODUCTION ?

55%

ความประทับใจแรกเกิดขึ้นจากมองเห็น

80%

การผลิตเชิงสร้างสรรค์ช่วยเพิ่มการรับรู้และการรับรู้ถึงแบรนด์

59%

ผู้บริโภคเลือกใช้เงินกับแบรนด์ที่จดจำได้

WHAT WILL HAPPEN?

คิดสร้างสรรค์

การผลิต

เผยแพร่

แรงบันดาลใจ

OUR GRAPHIC DESIGN & PRODUCTION SUPPORT

PHOTO

INFOGRAPHIC

MOTION GRAPHIC

VIDEO

Contact Our Service Team

มาเริ่มร่วมงานกับเรา

Digital Media Strategy and Planning

Tel : +66 63 592 6146

E-Mail : Na.chalattorn@webtvasia.com